Jesus

Jesus var en människa som hävdade att han var Gud. Hur skulle det förändra ditt sätt att leva livet om det vore sant? Allt vi gör i vår kyrka handlar om honom. Du är välkommen att lära dig mer om denna person som erbjuder dig förlåtelse och nytt liv, läs mer här: Om Jesus - del 1   Om Jesus - del 2

Vår tro

Bibeln är grunden för vår tro. Här kan du läsa Bibeln, antingen direkt på nätet eller genom att ladda ner en gratis app till din läsplatta eller smartphone. Om du inte läst Bibeln förut är ett tips att börja med Markusevangeliet eller Johannesevangeliet och sedan fortsätta med Apostlagärningarna och framåt i Nya Testamentet.

Vi är en del av Pingströrelsen i Sverige och delar den tro som beskrivs på Pingst.se:

"Pingströrelsen representerar en klassisk kristen tro som är präglad av den speciella profil som internationellt kallas "pentekostal" teologi och praxis. Utmärkande för en praktisk teologi av klassisk pingstväckelsekaraktär är till exempel: synen på hela Bibeln som Guds Ord, den helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, andedop och andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mognande, den yttersta tiden, det allmänna prästadömet och ett kollektivt ledarskap i församlingen.

Pingströrelsen har växt fram kring denna gemensamma kärna i sin tro. Det betyder dock inte likriktning. Den lokala församlingens suveränitet har alltid betonats och det är ytterst i församlingarnas liv tron formas. /.../

En gemensam teologisk hållning är utgångspunkten för församlingarnas gemenskap. Den formuleras utifrån tron på Bibeln som Guds ord; 2 Tim 3:16-17 och med mönster från Apg. 2: 41-42. Pingst anknyter till de klassiska trosbekännelserna, den Apostoliska och den Niceno – konstantinopolitanska, och är en del av den internationella pingstväckelsen och anknyter till Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF) samt till Lausannedeklarationen och Manilamanifestet."

Jesus spelad av Diogo Morgado i filmen Son of God.